Select Page

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne
1.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala, ul. Brandta 26, 05-820 Piastów, NIP: 8652072099 oraz REGON: 141925131
1.2. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki Prywatności i innych regulaminów świadczenia usług przez Administratora. Brak wyrażenia zgody powodować będzie jednak niemożność świadczenia usług przez Administratora.
1.3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego od momentu zaakceptowania przez nich jej postanowień.
1.4. Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala nadzoruje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod
adresem e-mail: iod@markaartysty.pl lub korespondencyjnie: Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala, ul. Brandta 26, 05-820 Piastów z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”
Dane Osobowe
1.5. Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi świadczone przez Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala w ramach masterclass.markaartysty.pl oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i Usług Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala.
1.6. Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celu marketingu bezpośredniego Produktów i usług partnerów handlowych Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala, o ile Klient wyrazi wyraźną zgodę na tego rodzaju marketing.
1.7. Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Do niezbędnych danych Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala zalicza:
a. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres
1.8. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
a. umożliwienia Klientom korzystania z funkcjonalności strony internetowej,
b. realizacji zamówień na Produkty i usługi Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala,
c. reakcji na informacje przesłane Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
d. realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),
e. realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala oraz Produktów i usług partnerów handlowych Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
1.9. Podczas zakładania Konta, zakupu Produktów i usług, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie pola w formularzu rejestracji.
1.10. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
1.11. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala.
1.12. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
1.13. Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Klient godzi się z faktem, że świadczenie usług przez Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala będzie niemożliwe i zostanie poczytane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie.
1.14. Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala.
1.15. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
1.16. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny masterclass.markaatysty.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
a. z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej masterclass.markaartysty.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)
b. z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony masterclass.markaatrysty.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę masterclass.markaartysty.pl

1.17. W przypadku uzyskania przez Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej masterclass.markaartysty.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
1.18. Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat.

2. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny markaartysty.pl i jej poddomen

2.1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej markaartysty.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

3. Korzystanie z formularza kontaktowego

3.1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie masterclass.markaartysty.pl skontaktuj się wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

4. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

4.1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala i dostępnych na masterclass.markaartysty.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
4.2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala zwracać się do czytelników po imieniu.

5. Zamawianie usług i produktów

5.1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala za pośrednictwem masterclass.markaartysty.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail
5.2. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala oraz partnerów handlowych Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala
5.3. Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala
5.4. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu masterclass.markaartysty.pl usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala i masterclass.markaartysty.pl
5.5. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych masterclass.markaartysty.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

6. Jawne Dane Osobowe

6.1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
6.2. Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

7. Inne formularze
7.1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala nie podlegają Polityce Prywatności.

8. Partnerzy

8.1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala Przekazywanie danych podmiotom trzecim Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
8.2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
8.3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

9. Zmiany Polityki Prywatności

9.1. Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
9.2. Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Clarity Valley – Anna Proszowska-Sala serwisu masterclass.markaartysty.pl i newsletterów.